Skip to main content

Hvad er fægtning?

Fægtning er en gammel og ædel kampsport med rødder helt tilbage til år 1200 f.kr., hvor egypterne begyndte at dyrke fægtning som en sport.
Den moderne fægtning blev udviklet under renæssancen og frem til det 18. århundrede, hvor det nuværende regelsystem opstod.

I 1896 kom fægtning så på det olympiske program.

I dag tænker de fleste nok på Errol Flynn, De Tre Musketerer og Zorro, når de hører ordet fægtning. Men fægtning i dag foregår under meget mere kontrollerede forhold, og er en sund og sikker sport.

De to duellanter i en fægtekamp bærer foruden deres våben (kården) et specielt sikkerhedsudstyr ligesom kampen afvikles efter bestemte sikkerhedsregler.
Der er ingen fysisk kontakt i fægtning som i andre kampsportsgrene, og det nedsætter sammen med sikkerhedsudstyret risikoen for skader væsentligt.

Fægtning som individuel stiller store krav til din psyke, fysik, koncentration, koordination og taktiske evner. Men alle med lyst til at lege Zorro kan kaste sig ud i fægtningens mystik og udvikle de evner, som kræves for at blive en god fægter. Har du først lært at indleve dig helt i kampens intense dramatik, er det sikkert at du vil finde din indre "fægtedjævel".

Fægtning er en sport for alle, uanset køn og alder. Så kom og kryds klinger og føl glæden ved, ligesom De Tre Musketerer, at kunne fægte din modstander op i en krog indtil du til sidst "spidder" ham/hende med spidsen af din kårde. Samtidig får du opbygget en kanon god form og koncentrationsevne.

Når der fægtes hold er det en individuel præstation, men en kollektiv opgave der skal løses.Fægtning som holdkamp er fantastisk godt til test af kommunikation og samarbejde. Holdes skal kunne samarbejde under mental og fysisk stress for at løse opgaven.
Alle får samme forberedelse, men der er ikke 2 personer der opfatter indlæring ens. Man skal mentalt og fysisk forberede sig selv og hinanden før, under og efter hver kamp. Der løftes bedst i flok. Da fægtning er meget taktik og strategi kan kvinder og mænd, unge som gammel fægte mod hinanden, med ofte overraskende resultat.

Holdfægtning er yderst effektiv som teambuilding.
Medarbejderne bliver testet på deres evne til at modtag og udføre mentale og fysiske teknikker. Der er her tale om praktisk teori.

Der bliver gennemgået mentale rutiner og praktiske øvelser som skal bruges i kamp. Teknikken foregår langsomt med det formål, at forstå spillet før der kommer tempo og stressfaktor på som i en kamp.

Målet er at klargøre den enkelte fægter til kampe. Fægteren skal ikke tabe kampen fordi han/hun ikke er klar, men kun fordi modstanderen er bedre!!!